VoIP Nedir ?

VoIP Nedir ? “İnternet Protokolü Üzerinden Ses” anlamına gelen Voip, İngilizcedeki “Voice Over Internet Protocol” ifadesinin kısaltılmış halidir. Kısacası Voip; internet hattı üzerinden ses iletimi teknolojisi olarak tanımlanabilir. Farklı yazımlarla, VoIP veya VOIP şeklinde de ifade edilebilen Voip, yeni nesil telekom operatörlerinin tercih ettikleri ve kullanıp hizmet verdikleri bir teknolojidir.

Buradan hareketle bu hizmeti kısacası; internet protokolü üzerinden ses görüşmesi olarak da açıklayabiliriz. Telefon, günümüzde en çok tercih edilen iletişim araçlarından birisidir. Ses, telefon aracılığıyla, genel anahtarlamalı telefon ağları (Public Switched Telephone Network / PSTN) kullanılmak suretiyle, bir uçtan diğer bir uca iletilmektedir.

PSTN, eşzamanlı aktarım modu olarak da isimlendirilen STM modu ile çalışır ve devre anahtarlamalı ağ kullanılır. Devre anahtarlamalı ağda, haberleşecek iki uç arasında bir devre kurulur. Bağlantı boyunca belirlenen devre kurulu kalır ve veri aktarımı bu devre üzerinden gerçekleşir. Günümüzde internet protokolü (IP) teknolojisinin, hızla gelişmesiyle ve yaygın kullanılır hale gelmesiyle birlikte ses iletiminin, paket anahtarlamalı ağlar (Packet Switched Network) üzerinden yapılması fikrini oluşturmuştur. Voip, günümüz devre anahtarlamalı haberleşme hizmetlerinin, paket anahtarlamalı veri şebekeleri üzerinde çalışmasını sağlayan ve internet protokolüne (IP) dayanan teknolojilerin bir bütünüdür.